Royalty

Všechna autorská práva a jiná práva (duševního vlastnictví) k mangonabytek.cz a jejímu obsahu patří výlučně mangonabytek.cz

To platí výslovně také pro technické aspekty webové stránky, zdrojový kód, texty a obrázky (fotografie a loga) a celkový vzhled a vzhled webové stránky.

Pokud jde o převzetí webové stránky nebo jejích částí, včetně textu a obrázků, od mangonabytek.cz, mangonabytek.cz si výslovně vyhrazuje všechna (kopírovací) práva.
To platí i pro jakékoli jiné použití nebo akvizici třetími stranami s náležitým dodržováním (autorských) zákonných omezení.
Chce-li část převzít třetí osoba, vždy je potřebný předchozí písemný souhlas. Kromě toho, pokud mangonabytok.sk písemně potvrdí, že si přeje udělit souhlas, může k tomu připojit podmínky a požadovat za to náhradu.

Jakákoliv forma rozmnožování, publikování nebo jiného použití je povolena pouze po písemné dohodě s mangonabytek.cz, jak je uvedeno výše.